O spojovacích materiáloch

logo stavebnikModerné spojovacie materiály

 


Spojovace materiály, Z-profilČo sa stavebníctva týka, je to tesárstvo, kde sa s pojmom spojovacie materiály stretávame najčastejšie. Moderné drevené konštrukcie s veľkými rozpätiami  si vyžadujú vývoj takých spojovacích materiálov, ktoré umožnia prenášanie obrovských síl a zároveň zachovajú, dokonca umocnia (dômyselne ukryté) vizuálny efekt priestorovej konštrukcie. Moderné spojovacie materiály navyše dokážu vytvoriť konštrukčný uzol, v ktorom je spojených viac prvkov súčasne.

Navrhovanie drevených konštrukcií je v súčasnosti výzvou pre kreatívnych architektov, ktorí majú okrem vízií aj spoľahlivé grafické programy, kde je možné povoliť uzdu fantázie naplno a vytvoriť fascinujúce diela. Krásu dreva a architektonického umenia je však potrebné spojiť s rešpektovaním statických požiadaviek a konštrukčných zásad. Ináč by vízia zostala len na papieri. Spojovacie materiály tak stále prechádzajú evolučným procesom a vytvárajú oveľa väčšie možnosti pre architektov, ako v minulom storočí.

Klasické spoje drevo-drevo totiž poskytujú obmedzené možnosti, spôsobené tým, že pri ich vytváraní je potrebné takmer vždy jeden alebo oba spájané prvky oslabiť. Ak berieme do úvahy nenáročné konštrukcie, ktoré nie sú až tak veľmi namáhané, dajú sa aj tieto klasické spoje efektívne využívať, no doba volá po niečom lepšom. Svoj podiel na spojovacích materiáloch novej generácie nesie tiež vznik drevoobrábacích centier, kde sú inštalované moderné obrábacie zariadenia, riadené počítačom, na ktorých sa dá vyrobiť naozaj všetko. Vyrobiť áno, ale ako to všetko dôkladne spojiť? Náročnejšie požiadavky si doslova vyžiadali vznik nových spojovacích materiálov, vyrobených hlavne z kovu. Spojenie drevo – kov však nemusí byť vždy estetické, hlavne ak sa pri konštrukcií javia kovové prvky ako rušivý element. Zásadným prelomom sa tak stal skrytý kovový prvok, ktorý priniesol tesárom nové a nové možnosti. Jeden z prvých patentovaných spojovacích materiálov novej generácie vznikol už pred polstoročím. Spočíval v aplikovaní väčšieho množstva tenkých plechov, vložených do vytvorených zárezov v drevenom materiáli a prebíjaných klincami. Opačným variantom bol naopak silný plech s predvŕtanými otvormi na kolíky, patentovaný v roku 1987.

Dnes sa môžeme stretnúť s radom nových spojovacích materiálov, ktoré sa dajú aplikovať a realizovať bez akejkoľvek predprípravy priamo na stavbe s využitím klasického tesárskeho náradia. Iné systémy sa však musia pripravovať v špeciálnych prevádzkach a na staveniskách sa už iba montujú.
 

Ak hľadáte firmy na predaj spojovacieho materiálu, kliknite na katalóg stavebných firiem a predajní na stránke špecializovaného portálu pre stavebníctvo,  Stavebnik.sk. Zoznam predajní nájdete v sekcii Spojovací materiál a kotviaca technika. Zároveň môžete z tejto stránky zaslať požiadavku na vypracovanie cenovej ponuky cez dopytový systém v stavebníctve.


A teraz sa zoznámte s niektorými aktuálnymi možnosťami nových spojovacích materiálov.

 

Spojovací materiál, strmeňTrámové strmene – kým ich únosnosť je na veľmi dobrej úrovni, vizuálne nepôsobia zvlášť esteticky. Práve z tohto dôvodu vznikol rad variantov kovových spojovacích prvkov, ktoré okrem únosnosti rešpektujú aj vizuálne požiadavky na konštrukčné spoje. Strmene je možné pripojiť k betónovým, oceľovým a ďalším konštrukciám. Ich výber potom závisí od mnohých faktorov, medzi ktoré patria najmä ich únosnosť, vzhľad, náročnosť výroby a v neposlednom rade samozrejme cena.

Vložené strmene – aj napriek tomu, že vizuálne nemajú s klasickými strmeňmi nič spoločné, označujú sa týmto názvom. Ramená strmeňov sú vybavené otvormi pre kolíky, takže v nosníkoch musia byť vyvŕtané otvory presne podľa predlohy. Do najvyššieho z otvorov v pripojenom nosníku sa zaráža kolík ešte pred zosadením spoja a tento kolík nám nosník sám navedie do správnej pozície. Kolík už zároveň zafixuje a drží nosník vo finálnej polohe a nie je potrebné ho v tejto pozícii nijako zabezpečovať. Podľa požiadaviek únosnosti môžu byť využité strmene s viac ramenami. vyrábajú sa nielen z ocele, ale aj špeciálnych hliníkových zliatin, takže sú odolné proti korózii a zároveň sú ľahšie opracovateľné.

Rybiny – rozoberateľné zámky – rybinový spoj je známy už odpradávna. Slúži tam, kde je našou prioritou neviditeľný spoj. Tentoraz sa však montuje vyrobený z kovu na miesta, kde má drevo „zaklapnúť“ do seba. Pozície oboch protikusov musia byť zakreslené veľmi presne, pomocou špeciálnych šablón. Do jedného alebo oboch spájaných prvkov je vyfrézovaná drážka s hĺbkou rovnakú ako je hrúbka oboch spojených kovových prvkov. Kovové doštičky sú do drevených prvkov prichytené pomocou skrutiek. Spojenie je rozoberateľné. Zostavenie hotovej konštrukcie, využívajúcej tento typ spojenia je skutočne veľmi jednoduchou záležitosťou. Niektoré varianty spojenia nie sú alebo nemusia vytvárať spojenie kryté zo všetkých strán.


Špeciálne, kombinované spojovacie materiály – patrí sem napríklad inovovaný prvok, vytvárajúci kombináciu čapu a dlabu a súčasne skrutky a matice. Do čela nosníka sa predvŕta otvor pre zavedenie vodiaceho čapu kovovej doštičky. Tento otvor sa vŕta o niečo hlbšie, kvôli získaniu rezervy pre prípadný presah skrutky. Oceľová doska obsahuje rad otvorov, ktorých počet závisí od jej veľkosti. Do všetkých otvorov sa zapustia určené vruty, pričom predvŕtané diery samé navedú skrutky do správneho uhla. Po tom čo je zakreslená pozícia spoja na druhý drevený nosník, vyfrézuje sa priestor pre zapustenie doštičky (doštička tvorí vlastne čap a otvor v boku nosníka predstavuje dlab). Nakoniec sa v strede dlabu prevŕta diera skrz celý nosník a z opačnej strany je prestrčená skrutka, ktorá sa naskrutkuje do závitu v strede dosky. Dotiahnutím sú potom oba prvky pevne spojené a vzniknutý spoj dokáže prenášať ako strihové, tak aj ťahové sily.


Z- profil  - Jednoduchý oceľový plech alebo plát ohnutý do pomyselného písmena Z (avšak v pravých uhloch) umožňuje prenesenie značných šmykových síl a možno ho aplikovať ako takmer skrytý len s viditeľnými hlavami skrutiek, ktoré zaisťujú spojenie medzi oceľovým pásom a drevenými prvkami. V takom prípade musí byť do čela nosníka vyfrézovaná drážka pre zapustenie pásu a zároveň vytvorený priestor pre zapustenie spodného ramena Z. Pás musí byť v tomto prípade samozrejme užší než profil pripájaného nosníka.

O ďalších zaujímavých stavebných materiáloch sa dočítať aj v archíve článkov pod názvom Stavebný materiál

foto: holzverbinder-shop.de,  doco-international.com