Normalizované skrutky

Rozdelenie skrutiek podľa typu

Skrutky Keď v staroveku opísal grécky matematik, fyzik, mechanik, vynálezca, astronóm a filozof Archimedes mechanické zriadenie so závitom (takzvanú nekonečnú skrutku), určite netušil, že uplynie viac, ako 1500 rokov, kým tento vynález začnú ľudia využívať naplno, aj keď v súvislosti s niečím úplne iným, ako bol jeho zámer. Archimedova skrutka sa totiž v staroveku využívala na prečerpávanie vody do väčšej výšky. Nikoho však vtedy nenapadlo využiť skrutku na upevňovanie. Ešte v stredoveku stolári a tesári využívali na zmontovanie nábytku a drevených konštrukcií budov drevené kolíky alebo kovové kliny či klince. Až v šestnástom storočí sa začali vyrábať klince so závitom, ktoré lepšie držali. To už bol iba krôčik k vzniku skrutky. Skrutky sa začali všeobecne používať na upevňovanie až na konci 18. storočia, keď vtedajší obrábači kovov prišli na metódu, ako ich lacno vyrábať.

Vedecká definícia princípu skrutky je pre laika celkom nezrozumiteľná: Sila otáčajúca skrutkou je menšia ako sila, ktorá posúva skrutku. Závit je vlastne zatočená naklonená rovina, sila posuvu po naklonenej rovine (pri skrutkách je posuv po závite pri otáčaní) je menšia ako sila potrebná na zdvihnutie telesa bez naklonenej roviny (pri skrutke posuv celej skrutky). No dnes už aj malé dieťa vie, ako skrutka „pracuje“. A tak sa používa zjednodušená definícia, ktorá hovorí, že  skrutka je strojová súčiastka, ktorá slúži na spájanie materiálov.


Hľadáte dodávateľa skrutiek či iného spojovacieho materiálu? Navštívte katalóg stavebných firiem v sekcii Stavebné materiály. Vybraté firmy môžete požiadať o vypracovanie cenovej ponuky na rôzne stavebné práce.
 

Normalizované skrutky a matice sa najčastejšie vyrábajú z ocelí. Materiál sa udáva značkami mechanických vlastností. Údaj mechanických vlastností sa označuje dvoma číslami oddelenými bodkou.

Od minulého storočia platia pri výrobe skrutiek pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať hlavne v súvislosti s tým, aby naozaj pevne držali spoj. K tomu slúži pevnostný výpočet skrutiek.
Namáhanie skrutkového spoja posudzujeme podľa spôsobu zaťaženia tohto spoja.
Ak je skrutka zaťažená silou v osi skrutky alebo silový spoj zaťažený silou kolmou na os skrutky, počíta sa na ťah od prevádzkovej sily a pri nenormalizovaných maticiach sa ešte kontroluje tlak medzi závitmi matice a skrutky. Opäť zjednodušene povedané – každá skrutka musí byť vyrobená podľa normy. Pri skrutkách rozlišujeme pevnostné triedy (napríklad 3.6, 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9). Prvá číslica vynásobená číslom 100 uvádza pevnosť v ťahu. Teda skrutka v pevnostnej triede 8.8 má pevnosť v ťahu 800 N/mm2 (8 × 100). Vynásobením dvoch číslic dostaneme medzu klzu.

 

Používanie skrutiek podľa pevnostnej triedy:
 

3.6 6.8 sa používajú tam, kde je zaťaženie nižšie

 8.8 sú určené na bežnú pevnosť 

10.9, resp. 12.9 sú vysokopevnostné skrutky, ktoré sa používajú napríklad pri stavbe oceľových konštrukcií.
 

Rozdelenie skrutiek


Podľa závitu

Závity tvoria funkčnú časť skrutky. Závitový profil je navinutý v skrutkovici so stúpaním P okolo valcového jadra s priemerom d₃. Podľa neho sa delia na:

• metrický (vrcholový uhol 60°) (M),
• samorezný do plechu, do dreva,
• rúrkový (G),
• Edisonov závit E,
• Whitworthov (vrcholový uhol 55°) (W),
• oblý závit (Rd),
• lichobežníkový rovnoramenný (Tr),
• lichobežníkový nerovnoramenný (S),
• rúrkový


Najčastejšie sú prvé dva. Rúrkový po­užívajú vodoinštalatéri, Edisonov sa používa na žiarovkách. S ostatnými sa v bežnej praxi takmer nestretneme. Podľa smeru zakrúcania skrutky môže byť závit buď pravotočivý (skrutku zakrúcame v smere hodinových ručičiek), alebo ľavotočivý.
 

SkrutkyPodľa hlavy skrutky

 • bez hlavy – nastavovacia skrutka, tzv. „červík“
 • s hlavou

a ďalej podľa typu hlavy skrutky na:

 • nezapustené
  • so šesťhrannou hlavou
  • so štvorhrannou hlavou
  • s valcovou hlavou
  • so šošovkovitou hlavou
  • s polguľatou hlavou
 • zapustené
 • s plochou hlavou
 • so šošovkovitou hlavou
 • s polguľatou hlavou

...a iné

Podľa typu drážky pre pohon (skrutkovač)

Medzi štandardné drážky patria rovné drážky, krížové drážky PH na skrutky do plechu, resp. drážky PZ na skrutky do dreva. Imbusová drážka, teda vnútorný šesťhran, sa používa najmä na metrických skrutkách, jej obmenou je vnútorný zaoblený šesťhran TX, ktorý sa takisto používa na rôznych typoch skrutiek. Rozdiel medzi jednotlivými drážkami je najmä v prenose síl. Na imbusových drážkach sa prenášajú lepšie, lebo pôsobia na väčšej ploche, ale musíme mať náročnejšie nástroje (krížové skrutkovače, imbusové, resp. torzné kľúče).

Zaujať by vás mohol aj článok Ošetrenie a oprava plechovej strechy

Foto: turbosquid.com,
(i.n.)